Dodaj drzewa posadzone w ramach programu Święto Drzewa

Dodający:*
Placówka oświatowa
Administracja publiczna
Firma
Organizacja pozarządowa
Osoba Prywatna
Inne
Nazwa dodającego:
Imię:*
Nazwisko:*
Tel/Fax:*
Miejscowość:*
Kod:*
Województwo:*
Ilość posadzonych drzew:*
Gatunki posadzonych drzew:*
Miejsce posadzenia:*
Kiedy zostały posadzone:*
Kalendarz

Podaj wynik sumy liczb 1 i 12
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice w celu realizacji programu Święto Drzewa oraz informowania o działaniach statutowych Klubu Gaja. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).